-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750283

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 122 – อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045272336

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

-- advertisement --