-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวารินชำราบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวารินชำราบ

รหัสโรงเรียน : 711146

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 ถนนศรีสะเกษ คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045424130

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวารินชำราบ

-- advertisement --