-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีเจริญศึกษา

รหัสโรงเรียน : 750281

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 บำรุง หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์ : 045469910

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีเจริญศึกษา

-- advertisement --