-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 711106

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 ศรีเมืองใหม่-โขงเจียม (2135) นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045-399188

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

-- advertisement --