-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750269

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสร้างนกทา – สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045544210

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม

-- advertisement --