-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหธาตุศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหธาตุศึกษา

รหัสโรงเรียน : 711111

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สหธาตุ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045-846090

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหธาตุศึกษา

-- advertisement --