-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสะพือวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 711133

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 100 – สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โทรศัพท์ : 045289045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสะพือวิทยาคาร

-- advertisement --