-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 711161

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 64 สถิตย์นิมานการ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 34350

โทรศัพท์ : 045366053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

-- advertisement --