-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองขอนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองขอนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 711100

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 164 ???? หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองขอนวิทยา

-- advertisement --