-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 750280

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 72 – หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์ : 045469506

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

-- advertisement --