-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 711145

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 57 ถนน ไชยชุมพล ห้วยขะยูง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34310

โทรศัพท์ : 045431195

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา

-- advertisement --