-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 711117

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 119 อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170

โทรศัพท์ : 045491783

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

-- advertisement --