-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 711154

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 34330

โทรศัพท์ : 045843216

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม

-- advertisement --