-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสนางคนิคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสนางคนิคม

รหัสโรงเรียน : 750278

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62 ศาลา เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 045461009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสนางคนิคม

-- advertisement --