-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 711115

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเสียม แจ้งสนิท หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150

โทรศัพท์ : 045412219

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสียมทองพิทยาคม

-- advertisement --