-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

รหัสโรงเรียน : 711107

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 147 – เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250

โทรศัพท์ : 045346040

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา

-- advertisement --