-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 711158

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ต.โคกสว่าง – โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 34360

โทรศัพท์ : 045-241554

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

-- advertisement --