-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 711128

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 34260

โทรศัพท์ : 045-859649

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา

-- advertisement --