-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 711138

เขตการศึกษา : สพม.เขต 29

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 349 – โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270

โทรศัพท์ : 0898441257

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์

-- advertisement --