-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 310400

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 117 ถนนอู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035252269

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

-- advertisement --