-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 310406

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035761274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

-- advertisement --