-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล”

รหัสโรงเรียน : 310403

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 75 ท่าเรือ-ท่าลานฝั่งเหนือ ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130

โทรศัพท์ : 035341120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล”

-- advertisement --