-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนครหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนครหลวง ‘อุดมรัชต์วิทยา’

รหัสโรงเรียน : 310405

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 ผาปราบพาล นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์ : 035359800

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนครหลวง ‘อุดมรัชต์วิทยา’

-- advertisement --