-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 230152

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 ติวานนท์ 32 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 025882826

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

-- advertisement --