โลโก้โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางซ้ายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 310423

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 105 อยุธยา -สุพรรณบุรี แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270

โทรศัพท์ : 035959719

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางซ้ายวิทยา