-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางบัวทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางบัวทอง

รหัสโรงเรียน : 230158

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3/1 บางกรวย-ไทรน้อย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110

โทรศัพท์ : 025717595

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางบัวทอง

-- advertisement --