-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางปะหัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางปะหัน

รหัสโรงเรียน : 310412

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 – บ้านลี่ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 035-381630

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางปะหัน

-- advertisement --