-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางปะอิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางปะอิน

รหัสโรงเรียน : 310410

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 121 พระจอมเกล้า บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 035270400

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางปะอิน

-- advertisement --