-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบางไทรวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบางไทรวิทยา

รหัสโรงเรียน : 310407

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190

โทรศัพท์ : 035-371250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบางไทรวิทยา

-- advertisement --