-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากกรานพิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากกรานพิทยา

รหัสโรงเรียน : 310402

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 45 – ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035210878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากกรานพิทยา

-- advertisement --