-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

รหัสโรงเรียน : 230157

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12/1 – บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140

โทรศัพท์ : 029277239

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

-- advertisement --