-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

รหัสโรงเรียน : 310422

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035720063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง

-- advertisement --