-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 310414

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – จักราช ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13280

โทรศัพท์ : 035740102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี

-- advertisement --