-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 310417

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 54/15 – พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 035782306

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

-- advertisement --