-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวังน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวังน้อย ‘พนมยงค์วิทยา’

รหัสโรงเรียน : 310419

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 168 พหลโยธิน ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035-257-262

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวังน้อย ‘พนมยงค์วิทยา’

-- advertisement --