-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

รหัสโรงเรียน : 310415

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 035391589

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

-- advertisement --