-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสาคลีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสาคลีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 310421

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 73/1 – สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035788463

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสาคลีวิทยา

-- advertisement --