โลโก้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 310401

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9/80 อู่ทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ : 035251028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอยุธยานุสรณ์