-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอุทัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอุทัย

รหัสโรงเรียน : 310424

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 – อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

โทรศัพท์ : 035356508

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอุทัย

-- advertisement --