-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

รหัสโรงเรียน : 310420

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 วิไลเสนา(ข) เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110

โทรศัพท์ : 035201311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์

-- advertisement --