-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทรน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทรน้อย

รหัสโรงเรียน : 230160

เขตการศึกษา : สพม.เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 127 ไทรน้อย-วัดต้นเชือก ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150

โทรศัพท์ : 025971199

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทรน้อย

-- advertisement --