-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100760

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 ชัยภูมิ-บัวใหญ่ กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 044-885185

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา

-- advertisement --