-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคูเมืองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคูเมืองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100783

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 244 เส้นทาง 2359 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 0894234805

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคูเมืองวิทยา

-- advertisement --