-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 100810

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 – ท่ามะไฟหวาน แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150

โทรศัพท์ : 044-132504

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม

-- advertisement --