-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

รหัสโรงเรียน : 100782

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 451 หนองบัวแดง-บ้านโหล่น นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ : 044056570

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

-- advertisement --