-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100805

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 291 – บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190

โทรศัพท์ : 044887107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

-- advertisement --