โลโก้โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

รหัสโรงเรียน : 100803

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 229 – บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110

โทรศัพท์ : 044-861866

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น