-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100817

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 154 ������� – ������?� เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044-133111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

-- advertisement --