-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนภูพระวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนภูพระวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 100765

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 84 – นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนภูพระวิทยาคม

-- advertisement --