-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละหานเจริญวิทยา

รหัสโรงเรียน : 100787

เขตการศึกษา : สพม.เขต 30

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 155 ชัยภูมิ-สีคิ้ว ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044890518

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละหานเจริญวิทยา

-- advertisement --